„Życie to raj, do którego klucze są w naszych rękach.”
 ~ Fiodor Dostojewski

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIENIA

Uzależnienie rozumiane jest jako choroba nieuleczalna, ale nie beznadziejna, tzn. taka, w której to od chorego i wkładu jego pracy najsilniej zależy na ile trwale zmieni swoje zachowania, a tym samym swoje życie. 

Pamiętając o tym, chciałabym zaoferować Ci wspólną pracę nad przejściem przez niełatwy proces poznawania i rozumienia swojego uzależnienia. 
Wierzę, że w którymś momencie tej drogi rozpoczniesz również budowanie w sobie akceptacji własnego uzależnienia, wybaczysz i doświadczysz wybaczenia, a także staniesz się gotów/gotowa do rozpoczęcia zupełnie nowego rozdziału w swoim życiu. 

Aby tego wszystkiego dokonać, proponuję Ci: 

  • wspólną pracę nad analizą roli uzależnienia w Twoim życiu, tego, jak wpłynęło na różne jego obszary, na sferę emocjonalną, życie rodzinne, zawodowe, duchowe, poczucie własnej wartości i kontroli nad własnym losem – a wszystko po to, by pomóc Ci zbudować i utrwalić prawdziwą motywację do podjęcia wysiłku pracy nad zmianą. To bardzo ważne, by nie zabrakło Ci siły nawet w wówczas, gdy pojawi się kryzys, ból czy zwątpienie, będące przecież naturalną częścią życia każdego z nas;
  • wspólną pracę nad zrozumieniem, na czym polega specyfika konkretnie Twojego problemu, a także jakie są Twoje mocne i słabe strony – rozwiniemy i wzmocnimy te pierwsze i podejmiemy pracę nad deficytami;
  • wspólną naukę radzenia sobie z psychologicznymi mechanizmami uzależnienia oraz rozpoznawania sygnałów nawrotu choroby. Opracujemy odpowiednie dla Ciebie strategie zatrzymywania głodów, z którymi w uzależnieniu trzeba się liczyć oraz strategie zatrzymywania nawrotów choroby. 

Na dalszym etapie pracy:
  • rozwiniemy Twoje umiejętności inter- i intrapersonalne;
  • podejmiemy starania w kierunku rozpoznania i zmiany destrukcyjnych form Twoich kontaktów zarówno z samym sobą jak i otoczeniem;
  • rozwiniemy Twoje umiejętności radzenia sobie z napięciem emocjonalnym i stresem;
  • podejmiemy wysiłki w kierunku budowania pozytywnej wizji własnej osoby i swojego życia 
oraz - w zależności od Twoich indywidualnych potrzeb – zajmiemy się dalszymi istotnymi dla Ciebie zagadnieniami. 
Zapraszam do skorzystania z bezpłatnych konsultacji telefonicznych. 
Z przyjemnością odpowiem na wszelkie pytania i wątpliwości, pomogę w podjęciu decyzji o terapii,
podpowiem, co robić, gdy bliska osoba boryka się z problemem uzależnienia.

Szukaj