Nazywam się Emilia Katarzyna Szczepańska. 
Jestem psychologiem i terapeutą - z zawodu i z zamiłowania.

Jestem magistrem psychologii, terapeutą uzależnień i psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii INTRA w Warszawie rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.  
Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia Intra oraz niemieckiego towarzystwa psychologicznego BDP Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen.

Studiowałam w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University oraz na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyłam Wyższą Szkołę Psychoterapii i Rewalidacji w Warszawie, Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Studium Terapii „POLSTER” w Warszawie. 
Mam za sobą specjalistyczne szkolenia dla pracowników placówek leczenia odwykowego – w tym szkolenie organizowane przez Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie, kursy dotyczące pracy nad radzeniem sobie ze stresem, z emocjami, myślami natrętnymi, kurs asertywności, medytacji, relaksacji, jak również szkolenie z zakresu pracy z osobą po przebytej traumie. 

Wszystkie zdobyte umiejętności stale rozwijam i aktywnie wykorzystuję w codziennym pomaganiu osobom, które tego potrzebują. Regularnie poddaję swoją pracę superwizji.

Profesjonalnie pomagać zaczęłam w 1998 roku. 
Początkowo pracowałam z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi oraz zaburzeniami zachowania, a także ze zdrowymi, choć zaniedbywanymi dziećmi, pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych, z dziećmi  oraz młodzieżą z doświadczeniem emocjonalnego porzucenia, wykorzystywania lub po prostu z dziećmi bardzo zagubionymi w sobie i swoim świecie. 
 
W roku 1999 po raz pierwszy zetknęłam się z terapią uzależnień. Jako obserwator uczestniczyłam w zajęciach grupowych oraz sesjach indywidualnych i rodzinnych osób uzależnionych, ucząc się w ten sposób pod bacznym okiem specjalistów praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu terapeuty uzależnień. 
 
W 2000 roku rozpoczęłam pracę na oddziale leczenia uzależnień w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku, gromadząc od tego czasu duże doświadczenie w prowadzeniu terapii grupowej oraz indywidualnej osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (jak alkohol, leki, narkotyki), z problemem w obszarze zachowań kompulsywnych, nałogowych, osób uzależnionych behawioralnie. 
 
Jako terapeuta uzależnień przez wiele lat pracowałam zarówno w warunkach oddziału stacjonarnego jak i poradni leczenia uzależnień oraz punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Współtworzyłam również i kierowałam dwoma prywatnymi ośrodkami terapeutycznymi na południu Polski, zajmującymi się terapią uzależnień. 
 
W swojej praktyce zawodowej - pracując długi czas ze służbami mundurowymi (policją, wojskiem i strażą pożarną) spotykałam się z zespołem PTSD (stresem pourazowym), szeroko pojętymi problemami emocjonalnymi, problemami z obszaru zaburzeń nerwicowych, depresji i wielu innych. Prowadziłam dla niemieckiej firmy szkoleniowej wielokulturową grupę terapeutyczną dedykowaną osobom zmagającym się z przewlekłymi schorzeniami, z doświadczeniem nabytej niepełnosprawności i śmierci klinicznej, z wypaleniem zawodowym czy długotrwałą depresją. Celem grupy było przywrócenie jej uczestników do aktywności zawodowej i społecznej oraz nauka umiejętności niezbędnych do utrzymania równowagi emocjonalnej i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Obecnie od kilku lat pozostaję bardzo zaangażowana w pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną Polonii z całej Europy, lokalnie ściśle w tym celu współpracując również z Polską Misją Katolicką Singen.

Pracuję z osobami doświadczającymi szeroko rozumianych trudności z emocjami - w tym z osobami z zaburzeniami depresyjnymi oraz o charakterze nerwicowym, zmagającymi się z lękami, fobiami czy stresem. 
Pomagam osobom w różnego rodzaju kryzysach osobistych (jak choroba lub śmierć bliskiej osoby, rozpad związku, problemy w relacjach z dziećmi, w małżeństwie, w relacjach z innymi osobami), w kryzysach zawodowych (jak np.: wypalenie czy doświadczenie przemocy/mobbingu), ale również z problemami z obszaru samooceny, z zaniżonym poczuciem własnej wartości, zaburzonym obrazem siebie bądź problemami motywacyjnymi czy adaptacyjnymi. 

Prowadzę sesje indywidualne oraz terapeutyczne sesje grupowe.

Pracuję w oparciu o podejście integracyjne, dla którego bazą jest psychoterapia humanistyczno-doświadczeniowa. Oznacza to, iż każdą osobę, która zgłasza się do mnie, traktuję w sposób podmiotowy, uznając jej pełne prawo dokonywania indywidualnych wyborów oraz prawo do bycia sobą i rozwoju w wybranym przez siebie kierunku i w wybrany przez siebie sposób. Rodzaj kontaktu z sobą samym, z otaczającymi ludźmi oraz światem postrzegam jako ważny warunek psychicznej równowagi oraz zdrowia. 

Prywatnie nieustannie pozostaję zafascynowana człowiekiem i jego psychologią.
Dużo czytam; interesuje mnie również historia najnowsza.
Jestem prawdziwie wielkim fanem zdrowej diety i yerba mate. 
Czynnie i regularnie uprawiam sport; w zimie jeżdżę na snowboardzie, a latem biegam i uczę się jeździć na Skike. 

W moim życiu, odkąd pamiętam, szczególne bardzo miejsce zawsze zajmowały zwierzęta i przyroda. 
Od kilkunastu lat mieszkam z kotami syjamskimi i orientalnymi, a od lat kilku również z dwiema przeuroczymi kotkami rasy sfinks, które czasem pojawiają się podczas prowadzonych przeze mnie sesji online. 
Pasjonuje mnie również akwarystyka - hoduję rybki słodkowodne różnych gatunków (w tym paletki, skalary i tęczanki), duże i małe gatunki krewetek oraz słodkowodne raki. 
Niedawno rozpoczęłam swoją przygodę z aquascapingiem - sztuką tworzenia podwodnych ogrodów. Mam za sobą kilka pierwszych aranżacji i wiele fascynujących obserwacji i doświadczeń.

Serdecznie zapraszam do kontaktu!

Emilia Katarzyna Szczepanska
Szukaj