Idea tego Gabinetu narodziła się z chęci pomagania osobom, które zagubiły się gdzieś w sobie i swoim życiu oraz z osobistej wdzięczności za pomoc tym wszystkim wyjątkowym ludziom, których sama, w różnych momentach życia, w chwilach trudnych, spotykałam gdzieś, na swojej drodze. 

Nazywam się Emilia Katarzyna Szczepańska i jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia.
Pomagam osobom dorosłym, które:
 • doświadczają osobistych, emocjonalnych, relacyjnych oraz zawodowych kryzysów; 
 • zmagają się z lękami i stresem;
 • mają zaniżone poczucie własnej wartości,
 • problemy motywacyjne czy adaptacyjne.

Jestem również terapeutą specjalizującym się w pomaganiu dorosłym osobom uzależnionym.
Zapraszam wszystkich uzależnionych, którzy:
 • poszukują w sobie motywacji do zmiany (zaprzestania picia, brania leków, grania itp.);
 • rozpoczynają pracę nad wychodzeniem z własnego uzależnienia bądź zmagają się z uzależnieniem bliskiej osoby;
 • mają za sobą pierwsze próby terapii – bez względu na to, czy okazały się one skuteczne, czy też nie;
 • doświadczają objawów nawrotu choroby (uzależnienia);
 • będąc osobą uzależnioną utrzymują już abstynencję (w szerokim tego słowa znaczeniu), jednak pragną poprawić jakość swojego życia, rozwinąć umiejętności niezbędne do wprowadzenia i utrzymania dalszych konstruktywnych i trwałych w nim zmian oraz nauczyć się nimi szczerze cieszyć.
„Zacznij tam, gdzie jesteś, użyj tego, co masz, zrób co możesz”. 
~Arthur Asie 
Od kilku lat mieszkam w Niemczech.
Współpracuję z Polską Misją Katolicką w Singen https://pmk-singen.duszpolonia.org/article.php?id=289 pomagając nie tylko miejscowej Polonii, ale również Polakom z całego świata.
Mając za sobą trudny czas nauki życia na emigracji i proces odnajdywania swojego miejsca w zupełnie nowej dla mnie rzeczywistości i kulturze, myślę, że rozumiem dziś jeszcze lepiej niż niegdyś, jak ważne jest dla każdego z nas wsparcie nawet wówczas, gdy wydaje się, że problemy, z którymi się borykamy, nie są wcale aż tak wielkie.

Zapraszam wszystkie osoby potrzebujące terapeutycznej pomocy, opieki i wsparcia, w tym także tych, którzy: 
 • pracując przez długie okresy poza granicami Polski borykają się z problemem samotności, niezrozumienia, przeciągającego się stresu; 
 • zdecydowali się na emigrację i walczą z trudnościami związanymi z przystosowaniem się do nowej rzeczywistości doświadczając poczucia zagubienia i innych trudnych uczuć; 
 • po długiej chorobie doświadczają poczucia pozostawania na marginesie własnego życia, a chcieliby do niego powrócić 
oraz wszystkich innych potrzebujących wsparcia i pomocy - osoby borykające się z problemami emocjonalnymi, doświadczające różnego rodzaju kryzysów, pragnące lepiej rozumieć siebie.

Moim celem jest pomoc w odzyskaniu kontroli nad życiem i odnalezieniu w nim szczęścia.  

Serdecznie zapraszam do kontaktu!

Emilia Katarzyna Szczepanska
Szukaj